Projecte eco-solidari

Projecte eco-solidari

Al projecte eco social, a través d’activitats cooperatives i aprenentatges significatius, fomentem la consciència ambiental i el compromís social entre els joves.

Es realitzen activitats properes al nostre entorn social amb la família, la nostra pròpia escola i ciutat. Apliquem una manera de pensar i treballar en la qual intentem entendre i resoldre els problemes que afecten al medi ambient i a les persones.

En aquest projecte, aprenem com tot el que fem a la natura i a la societat està relacionat, i com podem trobar solucions que siguin justes per a tothom i que cuidin de la Terra.

Aquest enfocament que ens ajuda a protegir el planeta i les persones alhora.