Sobre nosaltres

La nostra historia

Història

El col·legi Sant Josep es va fundar el 1968. La Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors ja estava present a Mataró des de feia gairebé un segle. El 1889 Madre Carmen va arribar a la nostra ciutat i va fundar el Col·legi “Sagrat Cor de Jesús” a qui tothom es referiria després com el col·legi de “La Coma”e.

Al voltant dels anys 50, famílies senceres arribaven des de diversos punts de la geografia espanyola. A Mataró s’estava formant un barri conegut com a Pueblo Seco, però que després passaria a anomenar-se genèricament barri de Cerdanyola.

La sensibilitat de les germanes cap a les necessitats educatives i culturals dels nens i adolescents van obrir el camí perquè la Congregació s’arrelés definitivament a aquest barri. La nostra escola va obrir les portes per primera vegada el dia 7 d’octubre de 1968.

En aquell moment la matriculació va ser de 200 alumnes, distribuïdes en tres classes: maternal, pàrvuls 1º i 2º, que en aquell moment funcionaven unificats. Dues germanes es traslladaven diàriament des dela Coma per impartir classes al nostre centre, ajudades aleshores per la mestra Emilia Ventero.

Però la població creix. Durant el mes de novembre va ser necessari obrir una nova classe de maternals. Uns mesos després, durant el mes de maig de 1969, es va celebrar la 1ª Comunió del primer grup. Des d’aquells dies, aquesta activitat no s’ha interromput pràcticament mai.

Les alumnes van anar augmentant perquè en el curs escolar 1969-1970 es van fer 300 matrícules i cal obrir una nova aula per a les alumnes que passaven a 3r. Quatre germanes i quatre professores eren l’equip docent en aquells moments, per a atendre unes classes que s’organitzaven en dos grups de maternals, dos de pàrvuls, dos de 1r curs, una de 2n i una de 3r.

El moment clau de la nostra història fou potser el dia 4 de gener de 1970 quan, amb un senzill acte, es va beneir el Col·legi i es va cel·lebrar la primera Eucaristia. El 6 de setembre del mateix any, va quedar erigida canònicament la Comunitat religiosa amb un total de vuit germanes. El Colegio San José és ja nostre, del barri. D’aquesta manera es va independitzar del col·legi Sagrat Cor de Jesús i va funcionar amb aquest mateix nom, que no va ser traduït al català fins al curs 89-90, quan va passar a ser el Col·legi Sant Josep.

Moltes transformacions ha passat la nostra escola des d’aquell gener del 70, transformacions no només en la seva aparença, sinó també en el seu tarannà. En 1971 es van començar a redactar els estatuts de l’APA, i es va iniciar la participació dels pares a la nostra escola. També durantaquest any es van introduir classes nocturnes per a les alumnes que trobaven més dificultats per aprendre i es va començar a fer catequesi dominical per a tothom.

Durant aquest any també el terreny mateix va canviar: es va aplanar per construir l’altra meitat de l’edifici. Serà el dimecres de cendra de l’any 1973 quan es va formar la coral del col·legi.

L’inauguració de la capella va ser el 19 de març, festivitat de Sant Josep del mateix any, amb la benedicció del lloc, l’altar, el sagrari i les imatges.

Des de bon començament es va tenir el costum de fer festivals, actes recreatius, culturals, entre d’altres.

Cada any la matrícula va ser més àmplia i van anar augmentant els cursos, fins arribar a 8è d’EGB. En el curs 1974-1975, comptàvem amb 800 alumnes distribuïdes en vint aules, on desenvolupaven la seva tasca 6 germanes i 14 mestres seglars. Durant tots aquests anys es van continuar fent obres que poc a poc van anar millorant tota la infraestructura de l’escola adaptant-se als diferents canvis i necessitats educatives.

Més endavant al 1995, amb la reforma educativa de la LOGSE, es va construir una nova planta per les aules d’Educació Secundària.

I per acabar la nostra breu història a l’any 2013 s’ha inaugurat la nova ala del centre. S’ha canviat el gimnàs, s’han fet menjador i nous despatxos.

Fins aquí una petita pinzellada de la nostra història que ha estat fruit de l’esforç i el treball de moltes persones durant tots aquests anys per aconseguir tenir el que avui es coneix com Col·legi Sant Josep.

"ENDEVANT! MÉS i MÉS..." (cfr. Madre Carmen del Niño Jesús)

Contacta amb nosaltres