Atelier

Atelier

Amb aquest nou espai, ubicat al passadís d’Infantil, pretenem transformar l’escola en un espai dinàmic, on la sorpresa, la metàfora i els diferents llenguatges expressius siguin presents.
Ens basem en la teoría d “Art per processos”, on l’important és el gaudi i l’expressió, el procés en sí, no el resultat final, de fet, la majoria d’art que es produeix a l’atelier i a les pròpies aules és efímer.
Ens inspirem en Reggio Emilia, en el centre Remida.
A banda de fer formacions especifiques, hem rebut assesorament per part d’Álex Visus.
Bibliografia específica que ens ha servit per a comprendre el funcionament i esperit de Reggio Emilia, és: VECCHI VEA: “Art i creativitat en Reggio Emilia” (Editorial Morata).
Descripció:
Ofereix espais interessants i diversos en materials que obri un món de possibilitats i interaccions.
Està distribuit en diferents micro-espais per a donar resposta a les diferents vessants i permetre diverses técniques artistíco-expressives i habilitats de motricitat fina.
Ens permet portar més lluny la imaginació i explorar diferents formes d’expressió amb tot el cos.
Consta de materials oberts, no específics ni estructurats, que podem trobar en el reciclatge i en la naturalesa, i que tenen infinites oportunitats per a ser descobertes.
La incorporació de la tecnologia és una altra eina que ens permet expandir els llenguatges. Projectors de llum, retroprojector, càmeres fotogràfiques, realitat augmentada… són exemples de materials amb diferents qualitats perceptives que ens ajuden a indagar en diverses habilitats i coneixements.

Objectius:

  1. Potenciar els diferents llenguatges i aplicar tècniques i recursos per a desenvolupar la imaginació , creativitat i gust estètic.
  2. Expressar sentiments, desitjos i idees mitjançant l’expressió artística, valorant les produccions pròpies i les dels altres.
  3. Fomentar la sostenibilitat, fent ús del material de rebuig per al reciclatge i reutilització.
  4. Recollir per escrit, al final de cada sessió, les valoracions dels alumnes que han participat per així poder tenir en compte posibles aspectos de millorar i les preferències dels infants.

Centres d’interès:

  • Tardor
  • Nadal
  • Hivern
  • Primavera
  • Estiu