Vídeo presentació

Tenim novetats pel que fa la preinscripció:
* No es podrà presentar en paper cap document.
* Tot el procés serà telemàtic per dues vies:
1) De forma electrònica, amb Certificat Digital, DNI electrònic, Idcat mòbil….
2) La més comú, en suport informàtic, seguint tot el procés i adjuntant la documentació al final (a través de fotografia o pdf)
Aquest procés es durà a terme a través del web   https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ on trovaràn tota la informació relativa a la preinscripció i matrícula.
Si teniu algun dubte podeu contactar amb secretaria: secretaria@santjosepfranciscanes.es.