Policia Local els alumnes de 2n dia 22 i 23 febrer